Simbol trgovine, pokrivalo boga Merkurja, je lahko tudi le okrasni klobuček ornamentalnih ženskih glav

Secesijska ženska obraza z Mekurjevim pokrivalom s krili krasita zgornje nadstropje stavbe na jugovzhodnem vogalu Tyrševe in Krekove ulice. Tako kot na mnogih drugih mariborskih historicističnih fasadah, so pri obnovi pred leti tudi na tej uporabili povsem neprimeren cementni strukturni obrizg (ježek), ki je prej gladko površino fasade in okraskov naredil hrapavo in grobo. Na taki površini se mnogo bolj nabira umazanija in ker so na fasadi in skulpturah sloji stare barve, na katere se cementni obrizg slabo oprime, se marsikje v večjih kosih odlušči. Cementni obrizg je zelo vprašljiv zaključni sloj fasad in pri obnovi historičnih stavb bi se mu morali izogibati, saj je premalo propusten za vlago ter zato spodnji sloji apnenih ometov pod njim razpadajo.
Prav to fasado na Tyrševi so morali pred kratkim popravljati, ker je pod cementnim obrizgom preperel apneni omet na več mestih odpadel le nekaj let po prenovi, ko so čez stare apnene omete nanesli cementni obrizg in s tem povzročili zastajanje vlage v ometu, zaradi česar ta pozimi zmrzuje in uniči spodnje sloje.

Položaj stavbe na načrtu mesta

O stavbi na spletni strani Europeana.eu