Višja realka je bila leta 1873 najmogočnejša stavba v mestu in štiri alegorije na atiki so najbrž še vedno največji ženski celopostavni kipi v mestu


Alegorija obrti, proizvodnje in trgovine s preslico in predivom v levi ter Merkurjevim pokrivalom, ki je simbol trgovine, na glavi.

 


Alegorija s simbolom elektrike, ki je bila takrat čudežna novost.

 


Alegorija kemije z laboratorijsko bučko in terilnico.

 


Alegorija matematike, fizike in geometrije z ikozaedrom v levi in napravo za stabilizacijo vrtljajev, kakršne so bile v uporabi pri parnih strojih, v desni roki.

Skulpture so iz peščenjaka, ki je šibko vezana sedimentna kamnina iz kremenčevega peska, ki ga je lahko klesati, a ga ni možno do gladkega obrusiti in polirati, zato so ga vedno premazovali z apnom in obrusili. Apno ga je tudi ščitilo pred kislim dežjem, saj se je šibka žveplena kislina, ki nastane iz žveplovih spojin v dimu naših kurišč in vode dežja, nevtralizira v sloju apna in ne uničuje osnovnega kamna skulpture. Strokovnjaki spomeniškovarstvene stroke iz Avstrije temu apnenemu premazu rečejo “žrtveni sloj” (Opferschicht), saj se sčasoma obrabi in spere ali pa pretvori v mavec, zato ga je treba na vsakih nekaj desetletij obnavljati.

Položaj stavbe na Google zemljevidu

O stavbi na spletni strani Mariborart.si

O zgodovini realke in gimnazije na Wikipediji

O zgodovini na spletni strani Prve gimnazije

O zgodovini Prve gimnazije v Slovenskih novicah