Portal Slovenika.si

Temeljni cilj Slovenike:

Slovenika je odziv na možnosti enostavnega sodelovanja med tisoči Slovencev, razseljenimi po vsem svetu in tisoči, ki so ostali odrezani v zamejstvu, ki jih omogoča sodobna internetna tehnologija. S tehnološkimi spremembami so postale razdalje med nami zanemarljive in sodelovanje enostavno. Da bi lahko do sodelovanja prišlo, pa je potrebno zgraditi tak internetni portal, ki bo zanimiv in bo nudil dovolj interaktivnih možnosti ter priložnosti za medsebojno spoznavanje. Največ, kar lahko tako sodelovanje obrodi je vrnitev v domovino.

Slovenika naj bi nudila enake možnosti sodelovanja vsem, ki so slovenskega rodu, da posredujejo in prevzemajo kopije gradiv, ki so del slovenske dediščine ali pa so zelo pomembna za ohranjanje domoljubja in narodnega ponosa.

Portal bi urejala skupina, zbrana iz celega sveta, nadziral pa svet, ki bi prav tako imel člane iz izseljeništva in zamejstva ter domovine.

Na portalu Slovenika bo možno naročiti reprodukcije izbranih slovenskih slikarjev, grafikov in fotografov ter pomanjšane kopije historičnih skulptur. Med izborom bodo reprodukcije historičnih zemljevidov in knjižnih ilustracij ter izbor historičnih dokumentarnih fotografij.

Poseben poudarek bo namenjen otrokom, saj se mora domoljubje sejati v ranem otroštvu, če želimo, da bodo korenine globoke.

Slovenika pa bo ponudila tudi na novo oblikovane predmete za opremo doma ter oblačila, ki bodo vsebinsko vezana na tematiko slovenske kulture in tradicije.

Vsak predmet bo pospremljen z izčrpnim besedilom, ki bo pojasnjeval ozadja  iz najrazličnejših zornih kotov. Ta besedila bodo dostopna tudi kot urejena celota in bodo omogočala temeljit vpogled v bogato zgodovino, kulturo in tradicijo Slovencev.

K oblikovanju izdelkov bodo vabljeni slovenski oblikovalci in ljubitelji iz vsega sveta. Njihov izdelek bo hkrati njihova predstavitvena priložnost in vzpodbuda za širjenje poslanstva Slovenike v daljnih deželah in v zamejstvu.

Avtorji bodo dobivali honorar od prodanih izvodov, imeli bodo svoj račun, na portalu, kjer bodo lahko nadzorovali prodajo in izplačila.

Oris ponudbe Slovenike:

Dekorativna stanovanjska oprema:

Na portalu bi bile dostopne reprodukcije vseh pomembnih slovenskih slikarjev, ilustratorjev, fotografov ter tudi pomanjšane kopije del slovenskih kiparjev.

Pomemben del bi predstavljale tudi reprodukcije zemljevidov, grafičnih listov iz knjig, pomembnih dokumentov in dokumentarnih fotografij.

Med ilustracijami bodo predvsem historične ilustracije iz otroških knjig, ki bodo prirejene za tisk v povečavah na papir ali kot nalepke za na steno.

Med kipi bodo pomanjšave kipov znamenitih rojakov, prirejene za okras doma. Izvedbe bodo v različnih velikostih in snoveh, od mavca do brona.

Fotografije bodo predstavljale najbolj obsežno gradivo, ki bo dostopno za reproduciranje v najrazličnejših velikostih.

Med fotografijami bodo tako historične, kot tudi sodobne umetniške in dokumentarne, ki bodo zelo verjetno najobsežnejše gradivo Slovenike.

Pri vseh reprodukcijah bo priloženo bogato in izčrpno gradivo o avtorju in njegovem času ter priporočila za uokvirjanje, saj se bodo reprodukcije pošiljale po želji tudi v neuokvirjenem stanju v tulcih.

Po motiviki bodo med ponudbo zajete podobe vseh slovenskih gradov na historičnih grafikah, slikah, risbah in fotografijah ter tudi na sodobni fotografiji. Nadalje bodo na enak način zajete slovenske cerkve, mesta ter tudi pokrajina.

Vse reprodukcije bodo opremljene z neodstranljivim hrbtnim napisom, da gre za kopijo iz serije Slovenika.

Slovenika bo dobiček usmerjala v obnovo in revitalizacijo slovenskih gradov,

zato bo krovna organizacija, znotraj katere bo deloval tudi portal Slovenika, Zavod za varstvo arhitekturne dediščine, ki je neprofitna nevladna organizacija.

Ker je bilo v Sloveniji po letu 1942 uničenih čez 100 gradov in dvorcev, ki so razen redkih izjem še danes razvaline, bomo poiskali način, kako jih obnoviti in jim najti nov namen.

Naša želja je, da postanejo hoteli, kjer bodo po zelo ugodnih cenah lahko bivali tisti Slovenci razseljeni po celem svetu, ki v Sloveniji nimajo več svojih lastnih bivališč in so ob obisku ali povratku prisiljeni bivati v hotelih.

V ta namen bomo zbirali sredstva na domačih in evropskih razpisih in iskali donatorje ter sovlagatelje za obnovo.

Tudi sama obnova gradov bo lahko lepa priložnost za srečanja Slovencev iz vsega sveta, ki se bodo lahko udeležili restavratorskih delavnic in pomagali obnavljati stavbno dediščino.