Kreativne industrije

Projekt 1.:
STOL 
Stol z dodatkom 3D jedkanega stekla
 
Nekdanja profesor in študent Janez Suhadolc in Aleš Lombergar sta oblikovala stol, ki vključuje steklo z jedkanim ornamentom v 3D tehniki. Namen je bil prestopiti prag med unikatnim oblikovanjem in industrijsko proizvodnjo. Projekt je nastajal v sodelovanju z mentorjem Matejem Fegušem iz podjetja Donar, omogočila pa sta ga Ministrstvo za kulturo in Evropska Unija iz sklada za regionalni razvoj.
 
Operacija JR CzK 2020/21
 
Projekt 2.:
 
Izpopolnjevanje postopka 3D jedkanja stekla za dosego večje produktivnosti.
 
Po načrtih zavoda ZVAD je bila izdelana specialna oprema, ki bo omogočila hitrejše in varnejše delo pri jedkanju stekla s tehniko 3D. 
 
Operacija JR CzK 2022 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izpopolnjevanje postopka 3D jedkanega stekla

Kratka predstavitev projekta

Projekt izpopolnjevanje postopka 3D jedkanega stekla se je izvajal s ciljem doseganja standardizacije postopka in povečanja zmogljivosti ob istočasni zagotovitvi zmanjšanja okoljskih vplivov ter negativnih vplivov na zdravje pri delu. Poslanstvo projekta je bilo usmerjeno v dvig produktivnost pri izdelavi 3D jedkanega stekla na raven, ki jo je zahtevala serijska proizvodnja pohištva, v katerega je 3D jedkano steklo vgrajeno.

Doseženi cilji projekta

Projekt je pripeljal do izboljšav inovativnega postopka izdelave 3D jedkanega stekla, v katerem je dosežena stalnost in enakomernost kakovosti, ki je nujno potrebna za serijsko proizvodnjo. Rezultat projekta je tudi izdelava posebne, po naročilu izdelane opreme, s katero je dvignjena produktivnost in zmanjšana stopnja obremenjevanja negativnega vpliva na okolje in delavce.

Strategija ekipe je bila usmerjena predvsem v doseganje stalne (stabilizirane) kakovosti in v dvig produktivnosti izdelave 3D jedkanega stekla, ki je bil predpogoj, da bo lahko v naslednji fazi v sodelovanju s podjetjem Stilles izdelava pohištva s 3D jedkanim steklom industrializirana in da bo proizvodnja zmogla izdelati načrtovane količine v sprejemljivem času.

Faze projekta

Ekipa je projekt izpeljala v več fazah. V prvi fazi je določila okvirje in količine izdelanih 3D jedkanih stekel, v drugi fazi je bil izpopolnjen postopek 3D jedkanja in zasnovano orodja in potrebna oprema, v tretji fazi pa so zunanji izvajalci po navodilih ekipe izdelali orodja in opremo za 3D jedkanje stekla. V četrti fazi, ki še sledi, bo izveden poskusni zagon nove linije za izdelavo 3D jedkanega stekla. V vseh fazah projekta je bila ekipa inovativna in je sproti preverjala odziv bodočega partnerskega podjetja Stilles.

Poslovni model

Poslovni model je temeljil na odličnem izgledu pozlačenega 3D jedkanega stekla, ki pa ni samostojen objekt, ampak je najbolj učinkovit takrat, ko je vgrajen v pohištvo ali v stavbno pohištvo.  Nedvomna inovativnost ideje je bila izkazana v tem, da temelji na postopku 3D jedkanja stekla, ki je izum ozke skupine sodelavcev zavoda prijavitelja. Edinstvenost postopka je ekipi djala izredno tržno prednost. 3D jedkanega stekla s pozlačenim okrasjem na trgu ni, zato so možnosti uspeha pri prodaji pohištva, ki ga bo imelo vgrajenega, velike. Ekipa je v vseh ozirih dosegla namen z izdelkom, ki ni podvržen modnemu, množičnemu in hitremu menjavanju proizvodnih programov, ampak stremi k stalnemu izpopolnjevanju in izboljševanju detajlov osnovnega modela. da je možno tudi z vrhunskim delom   izdelkom doseči poslovni uspeh in dober zaslužek.

Predstavitev ekipe

Vodja projekta Aleš Lombergar je izumitelj tehnike 3D jedkanja stekla in izkušen konservator z dobrimi tremi desetletji dela na področju jedkanja stekla. Pri projektu so v ekipi sodelovali še Domen Lo, predavatelj na Fakulteti za design v Ljubljani, Matej Feguš  kot mentor in uspešen podjetnik s področja vrhunsko oblikovanega pohištva in opreme in Dušan Hedl, finančno svetovanje, konceptualni pristopi in ustvarjalni proces.