Reliefa iz družinske hiše glavnega mestnega arhitekta sta največji mojstrovini stavbnega kiparstva iz obdobja med 1845 in 1918


Arhitekt Fritz Friedriger, rojen leta 1859 na Sedmograškem v današnji Romuniji, se je priselil v Maribor leta 1894. Sedmograško se nemško imenuje Transilvanija in tako je dal ime tudi vili, ki jo je leta 1910 za svojo družino postavil v zahodnem predmestju Maribora. Da bi razumeli, kako so se Friedrigerjevi predniki znašli na Sedmograškem v daljni Romuniji, se moramo ozreti nekoliko v preteklost. Na Sedmograško so vitezi Templarji že v 13. stoletju naselili kmete iz današnje Nemčije, podobno kot pri nas na Kočevsko. V času protireformacije v Avstriji, ki je bila pod cesarico Marijo Terezijo še posebno nasilna, pa so se na Sedmograško, kjer je veljala verska svoboda, odselili tudi mnogi protestanti.
Friedriger je prispel v Maribor v času, ko je bila rast nemškega Marburga na vrhuncu. Priseljevanje nemških poslovnežev, ki ga je vzpodbudila železnica, ki je imela v Mariboru pomembno vozlišče, je bilo takrat največje in dela z načrtovanjem in gradnjo njihovih stavb je bilo veliko. Mejna črta po prvi svetovni vojni pa je zelo razočarala kroge, ki so predvsem med 1848 in 1916 tako hiteli s ponemčevanjem, saj je bil ves njihov trud zaman. V le nekaj letih so se mnogi med njimi odselili v nemško Avstrijo, med njimi tudi družina Friedriger. V času med 1918 in 1920 je bila torej ponudba imenitnih stavb v Mariboru zelo velika, kupna moč domačinov pa izredno majhna, zato so bile cene nepremičnin v Mariboru takrat zelo nizke.

 


Na zelo kvalitetnem reliefu na ulični, severni strani stavbe je napis Fritz Friedriger Arct., ki nakazuje, da je neznani kipar po naročilu upodobil arhitekta Friedrigerja v podobi zidarja, saj je obraz zelo podoben Friedrigerjevemu. Umetnostna zgodovinarka Helena Seražin domneva celo, da so na reliefu poleg Fritza Friedrigerja upodobljeni še njegova žena, kot alegorija arhitekture ter njegovi dve hčerki kot kiparka in slikarka ter sinova kot tesar in zidarski pomočnik. Vsekakor najzanimivejši relief v Mariboru z najvznemirljivejšo zgodbo.

Relief je izklesan v treh delih v ateljeju kiparja in prepeljan v Maribor ter vgrajen na steno. Glede na visoko obrtno mojstrstvo kiparja je zelo verjetno, da je bil izdelan v eni izmed najboljših delavnic.

 


Detajl posnetka reliefa, na katerem je ob figuri stavbenika napis Fritz Friedriger Arct.


Detajl obraza na reliefu


Detajl Friedrigerjevega obraza s posnetka, objavljenega v knjigi Slavne vile (2013)


Posnetek Fritza Friedrigerja, objavljen na spletni strani Geni.com

 


Naris severnega pročelja na Mladinski cesti, v levem zgornjem delu je  vrisan relief z drugačno zasnovo, kot pa je bila kasneje izvedena.


Naris južnega pročelja na Vrbanski cesti, na katerem je sončna ura z razigranimi angelci. Iz odpadlih koščkov rimskih številk vidimo, da je relief modeliran na objektu in ne v ateljeju kiparja, kot relief na severnem pročelju stavbe. Oba načrta sta s spletne strani dLib.si

Položaj stavbe na Google zemljevidu

O Friedrigerju na spletni strani Mariborart.si

Televizijska oddaja o Friedrigerju na MMC RTV SLO

O Friedrigerju na Radiu Maribor

O Fredrigerju na spletni strani Umetnostne galerije v Mariboru

O Friedrigerju na spletni strani Štajerci.si

Načrti stavbe na DLIB

O Friedrigerju na spletni strani Mariborinfo

Zbornik o Friedrigerju in Czeikeju