Na stavbi ob parku je kipec sove, ki morda razkriva, da je bil lastnik član prostozidarske lože


Kipec sove je na južni fasadi med okni prvega nadstropja stavbe na Kamniški ulici 2. Sova je eden izmed simbolov prostozidarjev in člani lože so na svojih hišah pogosto upodobili katerega od znakov, najpogosteje je bilo to šestilo in kotnik, redkeje tudi sova ali sonce.

V arhivih je kot investitor gradnje naveden bančni direktor Jožef Bancalari, a na vzhodnem pročelju je okrasni relief z napisom Robič, zato vili mnogi rečejo vila Robič. Romantično historicistično vilo je leta 1906 po lastnem načrtu zgradil mariborski stavbenik Rudolf Kiffman,.

 


Najpogostejši znak prostozidarstva, ki ga najdemo tudi na nekaterih mariborskih hišah je šestilo s kotnikom. Na podstavku pod sovo je nakazan tudi del tega simbola. Prostozidarska loža je skrivna združba, zato so tudi njihova sporočila preprostemu in nepoučenemu opazovalcu skrita.

 


Relief z zahodne strani hiše pri vhodu prikazuje boginjo lova Diano in verjetno sporoča, da je bil lastnik hiše tudi ljubitelj lova. Relief po svoji kakovosti odstopa od večine mariborskih stavbnih skulptur tistega časa. Upoštevati moramo, da je bil do leta 1918 naše glavno mesto Dunaj, kjer je bilo središče najizvrstnejše umetne obrti. Žal ob prenovi pročelja pred par leti niso restavrirali odlomljenega gobca levega od štirih psov.

Položaj stavbe na Google zemljevidu

O stavbi na spletni strani Dediščina.si